foto1
Ahmet Şerif İzgören Avcunuzdaki Kelebek
foto1
Öğretmene notlar
foto1
Personele Ait Mazeret İzin Onay Belgesi
foto1
Beyin yıkama ve İkna metotları
foto1
Nöbet ve ders dağıtım çizelgesi
Çocuğun tacize uğradığı nasıl anlaşılır Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığı Okulda başarının sırrı Çocuğum üstün yetenekli M.E.Bakanı Dr. Reşit Galip'in öyküsü Güçlü hafıza neyle bağlantılı Son çıkan yönetmelikler Zaman yönetimi Yönetici teftişine istenenler İdareci yıllık çalışma planı Kasla ve kemikle başarılamayan Bunları bilelim Sınıf Yönetimi Motivasyon vieoları.Read More...

Okul yolu

Eğitim ve Öğretim konulu bir site


 

 

……………………………………………. 2008-2009 eğitim- öğretim yılı ı. Dönem Türkçe dersi zümre öğretmenleri toplantı tutanağıdır

      Karar No                       :1

      Zümre Başkanı           : Yalçın Yıldırım

      Toplantı Tarihi             :03 / 09 /2008

      Toplantı Yeri                :Öğretmenler odası

      Toplantı Saati              :14.00

      Dersin Adı                    :Türkçe

      Toplantıya Katılanlar                :……………………………………………

GÜNDEM MADDELERİ

   

      1-Türkçe Müfredatıyla ilgili görüşler

      2- Bir önceki öğretim yılına ait zümre kararlarının okunup incelenmesi

    3-Yıllık planların nasıl yapılacağının tespiti

Dersin özel amaçları

Müfredat programına göre konuların dengeli olarak dağıtılması

 Eğitim-öğretim yılı çalışma takvimine göre okulun açık olduğu günlerin haftalara göre tespit edilmesi ve bununla ilgili olarak bir çizelge hazırlanarak yıllık planların yapımında bu çizelgeden yararlanılması

    4-2563 sayılı Tebliğler Dergisinde belirlenen Atatürk İlke ve İnkılaplarının Atatürkçülük konularının yıllık planlara yerleştirilmesinde uyulacak esasların tespiti

5-   Eğitim araç-gereçlerinin tespiti

Öğretim metotlarının tespiti

Ölçme ve değerlendirme hususlarının görüşülmesi

Yazılı yoklamalar

Öğrencilere verilerek proje ve performans ödevlerin ve zamanının tespiti

Diğer derslerin zümre öğretmenleri ile hangi konularda ve işbirliğinin nasıl yapılacağının tespiti

Okul ve sınıf araç gereçlerinin korunması ve kullanılması sırasında gerekli önlemlerin tespiti

Özel gün ve haftalar

Öğretim yılı içinde yapılması planlanan zümre toplantılarının tarihlerinin tespiti

Dilek ve temenniler, kapanış

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

1-Yalçın YILDIRIM Türkçe  müfredatının öğrenciler üzerinde olumlu neticeler gösterdiğini bildirdi.Yusuf Demirtaş öğrencinin aktif olduğu bu sistemin verimi arttırdığını ve öğrenciyi derse motive ettiğini zamanla sistemin daha iyi hale geleceğine inandığını söyledi.Ancak öğrencilere verilen performans ödevlerinin sistemin aksayan bir ayağı olduğu dile getirildi.

2-2007-2008 Öğretim Yılı Zümre Kararları okunup incelendi.Yapılan incelemede de daha önce alınan kararların uygulanabildiği neticesine varıldı.Öğrencilerdeki okuma alışkanlığının geliştirilmesinde başarı sağlandığı gözlendi. Bu çalışmaların devamı yönünde karar verildi.

3-Yıllık planların yapımında aşağıdaki esasların dikkate alınması kararlaştırıldı:

Dersin özel amaçları, hedefleri 2551 sayılı Tebliğler dergisi esas alınarak yapılması kararlaştırıldı.

Müfredat programına göre konuların dengeli olarak dağıtılmasına karar verildi.

Yıllık planların yapımında zümreler arası birlik ve beraberliğin sağlanabilmesi için çalışma takvimine göre okulun açık bulunduğu günler tespit edilerek bir çizelge oluşturulmasına karar verildi.Konuların yıllık planlara yerleştirilmesinde önemli gün ve haftaların dikkate alınması, özel günlerle konular arasında paralellik kurulması; ayrıca konunun özelliğine göre uygun bir sürenin ayrılması kararlaştırıldı. Kılavuz kitaptaki yıllık planın esas alınmasına karar verildi.

    4-Atatürk ilke ve inkılaplarıyla Atatürkçülük konularının yıllık planlara yerleştirilmesi sırasında önemli gün ve       haftalarla ilişkilendirilmesi, konularla uygunluk sağlanması konusunda çok dikkatli olunması kararlaştırıldı.

Ders araçlarının tespitinde, derse ilişkin genel ve özel amaçlar ile gerçekleştirilmek istenen davranışlar dikkate alınarak örnek metinler, serbest okuma parçaları, Türkçe sözlükler, yazım kılavuzları, atasözleri ve deyimler sözlükleri, dil bilgisi kitapları, ansiklopediler, antolojiler, öyküler, masallar, romanlar, gazete ve dergiler, sunu cd’leri. Teknoloji imkanlar ölçüsünde kullanılacaktır.

Türkçe dersleri metne dayalı dersler olduğundan yeri geldikçe ve işlenen derslerin özelliklerine göre anlamlı okuma, dinleme, sesli ve sessiz okuma, kaynaklardan yararlanma, ana fikri ve yardımcı fikri bulma, yazının planını çıkarma tekniklerinden; ön hazırlık, öğretmenin metni okuması, sözlük çalışması, konuyu bulma, metin çözümlemesi, plan ve paragraf kavramını kazandırma, tür, yazarı tanıma gibi yöntemlerden yararlanılması kararlaştırılmıştır.

Türkçe derslerinde ölçme bir araç değil, bir araçtır. Bu ilkeden hareketle ölçme, derslerin kavranılıp kavranılmadığının anlaşılması, eğitim çalışmalarının amaçlanan davranışlara dönüşüp dönüşmediğinin denetlenmesi için yapılmalıdır, düşüncesi benimsendi.

Yazılı yoklamaların biçimi konusunda uyulacak hükümler 2584 sayılı Tebliğler Dergisinden okunarak incelendi. Bu hükümler doğrultusunda Türkçe dersinin haftada 5 saat olmasından dolayı 3 yazılı yapılacağı kararlaştırıldı. Sınavların aşağıdaki tabloda belirtilen haftalarda yapılmasına, yıllık planlara ve ders defterlerine işlenerek öğrencilere en az bir hafta önce duyurulmasına, sınavların en geç on gün içinde okunmasına, I. ve II. dönem III. yazılıların ortak yapılmasına karar verildi. Ayrıca her iki dönemde, iki ders içi performans notu verilmesi kararlaştırıldı.

  I. DÖNEM II. DÖNEM
I.   SINAV KASIM I. HAFTA MART IV. HAFTA
II.  SINAV ARALIK II. HAFTA NİSAN IV. HAFTA
III.SINAV OCAK II. HAFTA MAYIS IV.HAFTA

2584 sayılı Tebliğler Dergisi uyarınca tüm öğrencilere her iki dönemde de en az bir performans ödevi, yıl içinde en az bir proje ödevi verilmesi kararlaştırıldı. Aşağıda yer alan proje ve performans konularından öğrencilerin istedikleri konuları alabilmelerine; yalnız geçen eğitim- öğretim yılında yapılan tüm uyarılara rağmen bazı öğrencilerin hazırcılığa kaçıp internetten ödevini araştırıp hiçbir değişiklik yapmadan getirdikleri tespit edilmiştir. Bu şekilde hareket eden öğrencilerin ödevlerinin alınmayacağı konusunda sık sık uyarılar yapılmasına karar verildi. Aşağıdaki ödev konuları tavsiye niteliğinde hazırlanmıştır, konu sınırlandırılması yoktur.

PROJE ÖDEV KONULARI:

Karagöz-Hacivat kuklası hazırlama ve bir replikle sunumu.

Kendi sesinden şiir kaseti hazırlama(Şiirler öğrenciler tarafından belirlenecek)

Hece ölçüsü ile şiir yazma ( en az üç tane )

Dilimizde kullanılan yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını bulma çalışması.( en az 10 sözcük )

Türkçenin kullanımıyla ilgili yapılan yanlışlıkların gözlem  yoluyla tespiti  ve bu yanlışlıkları düzeltme çalışması.

Bir oyun  canlandırma çalışması.( Gölge oyunu ,orta oyunu vb.)

Yerel gazete hazırlanması.

Yaşanılan yörenin folklorunu inceleme.(yöresel kelimeler, mani, masal, ninni, bilmece, türkü, efsane vb.)

Öykü yazma (Konu belirlenebilir.)

Oyun yazma.( Konu belirlenebilir.)

Şiir dinletisi hazırlayıp sunma.

Dergi hazırlama

Türkçe ile ilgili bir karikatür hazırlama.

Yaşadığımız yerle ilgili gazete hazırlama.

Atatürk konulu kare bulmaca hazırlama              

PERFORMANS ÖDEV KONULARI:

1) Okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere afiş tasarımı hazırlama  (umut,mutluluk,kaygı,yalnızlık,özlem,bağışlama, konularından biri ile ilgili olacak)

2) Kitap okuma ve faydaları ile ilgili okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere afişler hazırlama.

3) Bir öyküyü tiyatro türüne uyarlama.

      4) Yöremizdeki turizm çalışmalarını hakkında bilgi edinme.

5) Sözcüklerin gerçek ve mecaz anlamlarını araştırarak ,sözcükleri bu anlamlarına uygun biçimde    cümlede kullanma.

6) “ de” ve “ki” lerin görevlerini , yazımına  ilişkin kuralları araştırma,bunları örnek cümlelerle gösterme.

7) Bir paragrafın kelimelerinin köklerini,eklerini ve eklerin çeşitlerini inceleme.

8) Şiir türleri hakkında bilgi toplama , örnekler bulma.

9) Şiirler üzerinde redifleri ,uyakları ve çeşitlerini bulma.

10) Seçme şiir defteri tutma.

11) Fiil çatılarını örneklerle açıklama ve bir paragraf üzerinde incelenmesi.

12) Yaratıcı masal yazma çalışması.

13) Noktalama işaretleri ve kullanıldığı yerler (nokta, noktalı virgül, virgül, iki nokta, üç nokta, soru işareti, tırnak, konuşma çizgisi, parantez, ünlem işareti)

14) Türkçedeki ses olayları hakkında bir çalışma

15) Sınıf dergisi hazırlama

      16) Bir meslek sahibi ile mesleğinin özellikleri hakkında röportaj yapma

17) Bilmece, fıkra, mani kitabı oluşturma

18) Atatürk’e ait bir sözü afiş şeklinde hazırlama.

19) Kitap okuma alışkanlığı ile ilgili anket çalışması.

20) Türkler, bugüne kadar hangi alfabeleri kullanmışlardır? Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinin nedenleri hakkında çalışma

21) Ulusal kültür ne demektir? Ulusal birliğimizi sağlayan etkenler nelerdir? Konulu araştırma yapma.

22) Size göre gerçek dostluk nedir? Dostluk konulu bir araştırma yapılacak.( Siz iyi bir dost musunuz? İyi bir dostun özellikleri nelerdir?

23) Doğup büyüdüğünüz yerdeki insanların alışkanlıkları nasıldır? konulu bir araştırma yapma.

24) Bayrağımız sizin için neler ifade ediyor?Yurdumuza neden sahip çıkmalıyız? Sahip çıkmazsak neler olur? Konulu araştırma yapma.

25) Ülkemizdeki gönüllü çevreci kuruluşlarının adlarını ve amaçları konusunda araştırma yapma.

26) Türkiye’nin en merak ettiğiniz ili ile ilgili kapsamlı bir araştırma yapma.

27) Okulda ve sınıfta huzurlu,mutlu ve başarılı olmak için ne olması gerekir?Kurallar listesi oluşturun

28) Su olmasaydı neler olurdu? Başlıklı bir araştırma yazısı yazınız.

29) Çeşitli meslek guruplarını tanıtan poster çalışması yapınız.

30) Türkçemizin doğru kullanılması ile ilgili uyarı levhaları hazırlayınız.

31) Ülkemizin doğal güzelliklerini anlatan bir araştırma yapınız.

32) Atatürk öğretmen olsaydı nasıl bir öğretmen olurdu? Atatürk yaşasaydı, çocukların hangi sorunlarını hemen çözerdi? Gelecekte hangi mesleği seçeceğinizi gerekçeleriyle yazınız.

33) Atatürk’ün yaşadığını varsayarak onunla bir röportaj yapınız.

34) İç Anadolu  Bölgesini  tanıtan bir çalışma.

35) Kendi soy ağacını hazırlama ve biyografisini anlaşılır bir şekilde sunma.

                               PERFORMANS DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

ÖLÇÜTLER PUAN
Zamanında ödevini yapma alışkanlığı kazanma  10
Planlı çalışma alışkanlığı kazanma ve uygulama 10
Türkçe’yi iyi ve etkili kullanma 10
Kompozisyon 10
Estetik (temizlik, ahenk ve güzellik) 10
Yazım ve noktalamaya uyum 10
Kaynaklara ulaşma ve yeterince kullanma 10
Konu kapsamının yeterliği 10
Bilgi toplama yöntemlerini kullanmasındaki başarısı 10
Bir ana fikre ulaşma, yorumlama, amaca uygunluk 10
TOPLAM 100

                      

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

         DEĞERLENDİRİLECEK ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI Puan
Proje Hazırlama Süreci
1. Projenin amacını belirleme 5
2. Projeye uygun çalışma planı yapma 5
3. İhtiyaçları belirleme 5
4. Farklı kaynaklardan bilgi toplama 5
5. Projeyi plana göre gerçekleştirme 5
Projenin İçeriği                                                                                                                                   
1. Türkçe' yi doğru ve düzgün yazma 5
2. Bilgilerin doğruluğu 10
3. Raporun akıcılığı ve anlaşılırlığı 10
4. Toplanan bilgilerin düzenlenmesi 10
5. Yaratıcılık yeteneğini kullanma 10
Projenin Sunumu                                                                                                                                
1. Türkçe’ yi doğru ve düzgün konuşma 5
2. Sorulara cevap verebilme 5
3. Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma 5
4. Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma 5
5. Verilen sürede sunuyu yapma 5
6. Sunu sırasındaki öz güvene sahip olma 5
                                                                                                                         
                                                                                                                    TOPLAM 100

10)Önemli gün ve haftaların kutlanması sırasında diğer bütün zümre öğretmenleriyle, ulusal bayramların kutlanması sırasında ise sosyal bilgiler dersi zümresiyle işbirliği yapılmasına karar verildi. Aynı zamanda işlenen konularla ilgili yeri geldikçe diğer zümre öğretmenleriyle işbirliği yapılmasına karar verildi.

11) Okulun ve sınıfların kullanılması ve korunması konusunda diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılmasına karar verildi. Öğrencilerin bu konuda eğitilmesi ve uyarılmasının yararlı olacağı kanaatine varıldı.

12 ) Özel gün ve haftaların kutlanması sırasında öncelikli olarak ilgili kulüp  rehber öğretmenleri ile ve diğer zümrelerle işbirliği yapılmasına, konuların yıllık planlara yerleştirilmesinde önemli gün ve haftaların dikkate alınmasına karar verildi.

13)Herhangi bir olağanüstü durum olmadığında bir sonraki zümre öğretmenler toplantısının ikinci kanaat   döneminin başında yapılmasına karar verildi.

14)Görüşülecek başka gündem maddesi bulunmadığından bu eğitim-öğretim yılının hepimize hayırlı ve uğurlu olması dileğiyle toplantıya son verildi.

                                                  

                                              

                               Türkçe Öğretmeni                          Türkçe Öğretmeni

Zümre Başkanı

                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                              03  / 09 /2008

                                                                                                                                                                                                                  

Okul Müdürü