foto1
Ahmet Şerif İzgören Avcunuzdaki Kelebek
foto1
Öğretmene notlar
foto1
Personele Ait Mazeret İzin Onay Belgesi
foto1
Beyin yıkama ve İkna metotları
foto1
Nöbet ve ders dağıtım çizelgesi
Çocuğun tacize uğradığı nasıl anlaşılır Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığı Okulda başarının sırrı Çocuğum üstün yetenekli M.E.Bakanı Dr. Reşit Galip'in öyküsü Güçlü hafıza neyle bağlantılı Son çıkan yönetmelikler Zaman yönetimi Yönetici teftişine istenenler İdareci yıllık çalışma planı Kasla ve kemikle başarılamayan Bunları bilelim Sınıf Yönetimi Motivasyon vieoları.Read More...

Okul yolu

Eğitim ve Öğretim konulu bir site

 

 2011–2012 eğitim öğretim yılı

24. Nolu eğitim bölge zümresi

Görsel sanatlar zümre başkanları kurul toplantısı

17.02.2012

 

 1. 1.Zümre başkanı …………………….. tarafından açış ve yoklama yapıldı. Yazman olarak …………………… seçilmiştir. Başkan Yardımcısı olarak …………………….. Bey seçilmiştir.
 2. 2.139 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun genel ve özel amaçları gözden geçirildi.
 3. 3.Birinci dönemin değerlendirmesinde müfredatın çoğunun uygulanmaya çalışıldığı fakat ders saati azlığı nedeni ile yetiştirilemeyen konular olduğu tespit edildi. Atölyesi olan okullarda daha fazla öğrenci çalışması üretildiği gözlemlendi.
 4. 4.Gezi gözlem ve deney konusunda her okulun kendi fiziksel ve sosyal yapısına uygun gezi düzenleyebildiği gözlemlendi.
 5. 5.İki içi performans ve bir ürün dosyası olmak üzere toplam üç adet not verilmesi kararlaştırıldı.
 6. 6.Derste kullanılacak araç ve gereçler;


 • Resim Kalemi
 • Resim Defteri
 • Sulu Boya
 • Pastel Boya
 • Vitray Malzemeleri
 • Baskı Malzemeleri
 • Atık Malzemeler
 • Fon Kartonu
 • El İşi Kâğıdı
 • Kâğıt Makası
 • Yapıştırıcı malzemeler
 • Akrilik
 • Sulu Boya ve Yağlı boya fırçaları
 • Seramik Malzemeler

 1. 7.Program okulun koşulları, çevre faktörü ve öğrencinin ihtiyacına göre şekillenebileceğine karar verildi.
 2. 8.Slayt, örnek resimler, afişler, sergiler, gazete haberleri, kendi araştırmaları vb. yararlanılacak kaynaklar olarak belirlendi.
 3. 9.Veliler yönetmelik noktasında okul idaresi ve branş öğretmeni tarafından veli toplantılarında bilgilendirmekte olup, özel yeteneği olan çocuklar hakkında yönlendirme yapılmaktadır.
 4. 10.Diğer zümreler ile iş birliği yapıldığı ve verimli olduğu gözlemlendi.
 5. 11.Her okulda bir atölye kurulması, ders saatinin arttırılması, öğretmen ve öğrencilerin farkındalığını arttırmak için akademisyenlerin belirli dönemlerde okullarda çalışmalar yapmasının verimliliği arttıracağı görüşünde birleşilmiştir.
 6. 12.Ortak Hedefler;
 • Çizimle duygu ve düşüncelerini ifade etme
 • Yaratıcılıklarını geliştirme
 • Sanata karşı ilgilerinin arttırılması
 • Estetik bakışın geliştirilmesi
 • Farklı kültürlere saygı
 • Kendi kültürünü tanıma
 • Sanatsal gözle dünyayı algılaması
 • Sanat terimleri hakkında bilgi sahibi olma

Ulaşılması için yukarıdaki hedefler belirlenmiştir.

 1. 13.Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler ile öğrenme güçlüğü çekilen konuların ilgili zümre öğretmenleri ile işbirliği yapılarak belirlenmesi ve gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı.
 2. 14.Dilek ve temenniler; Ders saatinin arttırılması, atölye imkanının sağlanması, Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sanatsal geziler düzenlemesi temennileri ile toplantı sona ermiştir.