foto1
Ahmet Şerif İzgören Avcunuzdaki Kelebek
foto1
Öğretmene notlar
foto1
Personele Ait Mazeret İzin Onay Belgesi
foto1
Beyin yıkama ve İkna metotları
foto1
Nöbet ve ders dağıtım çizelgesi
Çocuğun tacize uğradığı nasıl anlaşılır Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığı Okulda başarının sırrı Çocuğum üstün yetenekli M.E.Bakanı Dr. Reşit Galip'in öyküsü Güçlü hafıza neyle bağlantılı Son çıkan yönetmelikler Zaman yönetimi Yönetici teftişine istenenler İdareci yıllık çalışma planı Kasla ve kemikle başarılamayan Bunları bilelim Sınıf Yönetimi Motivasyon vieoları.Read More...

Okul yolu

Eğitim ve Öğretim konulu bir site

2008/2009 eğitim öğretim yılı dönem bilgisayar dersi 
zümre öğretmenleri toplantı tutanağı

Gündem: 

Açılış ve yoklama

Eğitim Öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan güçlükler ve bu güçlüklerin giderilmesi

Öğrenci özelliklerine göre başarıyı artıracak yöntemler

Bilgisayar Laboratuvarının düzeni

Yeni öğretim programının incelenmesi ve dersin işlenişinde birlik

Ölçme - değerlendirmede birlik konusu

Ders planlarının birbirine paralel yürütülmesi

Yeni gelişmelerden öğretmenlerin haberdar edilmesi

Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için alınacak önlemler

 Bilgisayar Laboratuvarından öğrencilerin yararlanması

 Tebliğler dergisini incelenmesi

 Bölgenin eğitim ihtiyacının belirlenmesi

Yerel ve genel yarışmalar

 Dilek ve Temenniler

Faruk Timurtaş İlköğretim Okulu 2008/2009 I. Dönem Seçmeli Bilgisayar dersi, zümre başkanı Mustafa KÜLTÜR’ün başkanlığında zümre öğretmenleri Özgür ŞEVİK ve İbrahim HÖRKÜÇ’ün katılımlarıyla 03.09.2007 Salı günü saat 10 00 da Faruk Timurtaş İlköğretim Okulu’nda toplanılarak gündem maddeleri görüşüldü.

Ders öğretmeleri …………………… ve ……………………………’ün yoklamada hazır bulunduğu tespit edildi. ………………………..’ün başkanlığında toplantı açıldı.

Eğitim Öğretim programlarının uygulanmasında karşılaşılan en önemli güçlük olarak sınıfların kalabalık olması görüşüldü. Okul idaresinin yeni binanın şartlarına uygun olarak şube sayısını arttırması bu sorunu giderebilmiştir. Bilgisayar sayısına göre sınıf mevcutları her bilgisayara iki öğrenci olarak düşünüldü. Bilgisayar kullanım süreleri sınıflara göre adaletli bir şekilde ayarlanacak kararı alındı.

Başarıyı artıracak yöntemler görüşülerek aşağıdaki kararlara varıldı.

Ders, öncelikle öğrencilere daha fazla sevdirilmeli,

Ders işlenirken öğrencilerin derse katılımları sağlanmalı,

Başarısız öğrencilerle her fırsatta ilgilenmeli,

Çalışmamayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin velileri ile görüşülmeli ve onlara gerekli tavsiyelerde bulunulmalı,

Ders tekrarına yer verilmeli,

Bilgisayarda her öğrenciye zaman ayrılmalı, kalabalık sınıflarda mutlaka sıraya konulmalı,

Öğrencilerin ilgileri doğrultusunda onlara yardımcı olunmalı,

Tespit edilen genel yanlışlıkların öğrencilere söylenilmesi.

Laboratuar kullanımının öğrencilere benimsetilmesi.

İnternet kullanımında yıkıcı bölücü, sakıncalı içerikli sitelere girilmemesi konusunda dikkatli olunması.

4- Bilgisayar Laboratuvarının kullanılması sırasında gerekli dikkatin gösterilmesi, laboratuvardaki çeşitli cihazların güvenliğinin alınması, öğrencilere her fırsatta bunların kullanılmasında uyanık olmaları konusunda uyarılması, girişlerde ayakkabıların temizletilmesi kararlaştırıldı.

5- 2008-2009 Eğitim Öğretim yılında 1-8 sınıfların tümünde yeni öğretim programının uygulanmasına, buna göre öğrenci çalışma kitabı ve öğretmen kılavuz kitabının kullanılmasına ve projeksiyon aleti gibi teknolojilerin kullanılmasına karar verildi. Programın esnekliği izin verdiğince, diğer derslerle uyumlu aktivitelerin hazırlanmasına, özellikle belirli gün ve haftalara uyumlu olmasına karar verildi.

6- Ölçme-değerlendirmede birlik açısından bir tane ortak test birkaç tane de uygulama notu verilmesine karar verildi.

7- Yıllık planların tebliğler dergisine uygun olarak hazırlanmasına karar verildi.

8- Yeni bilgisayar dersi programı konusunda bilgilenmek için düzenli olarak ttkb.meb.gov.tr adresinin ziyaret edilmesine karar verildi.

9- Bilgisayar laboratuvarı ders saatleri dışında da öğrencilere açık tutulacak, istekli olan öğrencilerin çalışmaları sağlanacaktır. Bu çalışmalarda istekli olan öğrenci sayısı artması durumunda sırayla çalışma izninin verilmesi. Çalışmalarında öğrencilerin ilgilerine göre yardımcı olunması

10- Öğle aralarında Bilgisayar laboratuvarınım açılarak öğrencilerin yararına sunulmasına karar verildi.

11- Atatürkçülük konularının yılık planda 2457 sayılı tebliğler dergisi uyarınca düzgün bir şekilde dağıtılıp işlenmesine karar verildi.

12- Zeytinburnu ilçesinin hızla gelişmesi göz önüne alınarak Bilgisayar laboratuvarınım öğrencilerin ve Zeytinburnu halkının yararına sunulmasına karar verildi.

13- Öğrencilerin ilçe, il ve ülke çapında düzenlenecek yarışmalara katılmaları için bilgi verilmesi ve desteklenmesine karar verildi.

14- Dilek ve temenniler:

Öğrencilerimizin teknolojiden daha çok yararlandırılmaya özendirilmesi,

Eğitici bilgisayar oyunları yoluyla dersin öğrencilere sevdirilmesi birlikte kabul edildi.

Okulda başarılı olan öğrencilerin bilgisayar kullanımı ile ödüllendirilmesi kararına varıldı

2008 – 2009 Eğitim öğretim yılının başarılı geçmesi temennileriyle toplantı sona erdi.

                              

                                                                                              03.09.2008

  Zümre Başkanı                               Zümre Öğretmeni                                          Zümre Öğretmeni                                                                

                                                                              Okul müdürü