foto1
Ahmet Şerif İzgören Avcunuzdaki Kelebek
foto1
Öğretmene notlar
foto1
Personele Ait Mazeret İzin Onay Belgesi
foto1
Beyin yıkama ve İkna metotları
foto1
Nöbet ve ders dağıtım çizelgesi
Çocuğun tacize uğradığı nasıl anlaşılır Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığı Okulda başarının sırrı Çocuğum üstün yetenekli M.E.Bakanı Dr. Reşit Galip'in öyküsü Güçlü hafıza neyle bağlantılı Son çıkan yönetmelikler Zaman yönetimi Yönetici teftişine istenenler İdareci yıllık çalışma planı Kasla ve kemikle başarılamayan Bunları bilelim Sınıf Yönetimi Motivasyon vieoları.Read More...

Okul yolu

Eğitim ve Öğretim konulu bir site

Toplantı Tarihi : 04.09.2008

Toplantı Yeri   : ………………………………….

Zümre Başkanı: …………………….

Zümre Üyesi   : ………………………..

……………………….. İlkokulu 2013-2014 eğitim öğretim yılı

24 nolu eğitim bölgesi 2. Kanaat dönemi

2.sınıf zümre başkanları kurulu toplantı tutanağı

1) Zümre Başkanı tarafından  açılış yapıldı, yoklama alındı. Yazmanlığa ………………. ve …………………. seçildi.  Zümre Başkanı ……………….. ve Başkan Yardımcısı ……………………. olarak belirlendi.

2) 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nu genel ve özel amaçlarının gözden geçirilmesi.

3)  Birinci dönemin değerlendirilmesi yapılarak okullar arasındaki başarı düzeylerinin birbirine yakın olduğu görülmüştür. Ünitelendirilmiş yıllık ve ders planları kılavuz kitaplar dikkate alınarak işlenmesine karar verildi. Gezi gözlem, ve inceleme planlarıda kılavuz kitapları baz alınarak uygulanmaktadır. Bu durumda 1. dönem yaptığımız Zümre Başkanları Toplantısına bütün okulların alınan kararlara uymasıyla sağlanmıştır.

4) Ölçme Değerlendirmeler kılavuz kitaba göre yapılmaktadır.

5) Derslerde işlenecek yöntem ve tekniklerde bilgisayar ve projeksiyon makinası araç -gereç kullanılmaktadır. Yöntem Teknik soru cevap, görsellerden yararlanma işbirlikçi çalışma yöntemlerinden yararlanılmaktadır.

6) İkinci sınıflarda ölçme-değerlendirme not bazında yapılmadığı için, klavuz kitapla sınırlandırılmıştır.

7) Bu madde 2.Sınıfları kapsamadığı için görüşülmemiştir.

8) 2.Sınıf Türkçe dersinin parçalarının çok uzun olduğu etkinliklerin ise basitleştirilmemesi daha işlevsel hale getirilmesi gerektiğini söyledi. 2.Sınıf Matematik konularının seviyeye uygun olduğu belirtilmiştir. 2.Sınıf Hayat Bilgisi konularının zaman ve seviye açısından uygun olduğu görülmüştür. Konu bakımından genişletilebileceği önerilmiştir.

9) Yardımcı ders araç – gereçleri de dahil olmak üzere 2.Sınıfa ait yazılı ve görsel tüm materyallerden faydalanmaktadır.

10) Okul  Aile ve çevre işbirliği, öğretim kalitesinin yükseltilmesi velilerin yönetmelik konusunda bilgilendirilmesi için velilerle işbirliği yapılmasına karar verilmiştir.

11) Sınıf seviyesinden geride olan öğrenciler için konuların baştan alınarak tekrarını ve konuların pekiştirilmesi bu doğrultuda öğrenci başarısının arttırılmasına zümre öğretmenlerle işbirliği yapılması kararlaştırıldı.

12) Eğitim - Öğretimde niteliğin yükselmesine yönelik öğrencilere dağıtılan kitapların tüm okullarda aynı olması özel yayınların değil MEB yayınlı olması önerilmiştir.

13) Belirtilen tüm ortak hedeflere ulaşılmıştır.

14) Bilimsel ve teknolojik araçlar sınıflarda etkin olarak kullanılmaktadır. Mevcut Hizmetiçi eğitimlerin yeterli olduğu belirtilmiştir.

15) Öğrenme güçlüğü çeken öğrenciler için özel sınıflarda eğitim almasına yönelik ortak karar belirtildi. Bu doğrultuda RAM'a gönderilen öğrencilerin doğru bir taramadan geçirilerek uygun okullara gönderilmesinin uygun olacağı belirtilmiştir.

16) Gündem Maddelerinin yenilenerek, 2.Sınıflara yönelik maddelerin konulması talep edilmiştir. Maddelerle sınırlandırılan zümre toplantıları amacına ulaşılamamaktadır. Zaman ve madde kısıtlaması olmadan çalıştay yapılması önerilmektedir.

17)  Rehber öğretmenlerin haftada bir ders sınıfa girerek öğrencilere gerekli rehberliği yapması istenmiştir. Devlet okullarında resim, müzik, beden derslerine branş öğretmenlerinin girmesi önerildi.