foto1
Ahmet Şerif İzgören Avcunuzdaki Kelebek
foto1
Öğretmene notlar
foto1
Personele Ait Mazeret İzin Onay Belgesi
foto1
Beyin yıkama ve İkna metotları
foto1
Nöbet ve ders dağıtım çizelgesi
Çocuğun tacize uğradığı nasıl anlaşılır Çocuklarda tırnak yeme alışkanlığı Okulda başarının sırrı Çocuğum üstün yetenekli M.E.Bakanı Dr. Reşit Galip'in öyküsü Güçlü hafıza neyle bağlantılı Son çıkan yönetmelikler Zaman yönetimi Yönetici teftişine istenenler İdareci yıllık çalışma planı Kasla ve kemikle başarılamayan Bunları bilelim Sınıf Yönetimi Motivasyon vieoları.Read More...

Okul yolu

Eğitim ve Öğretim konulu bir site

T.C.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Personele Ait Mazeret İzin Onay Belgesi

KİMLİK BİLGİLERİ

T.C. Kimlik No

Adı Soyadı

Hizmet Sınıfı

Görev ve Yeri

:

:

:

:

İSTENİLEN İZİN TÜRÜ VE SÜRESİ

Mazeret İzni

Yıllık İzin

Aylıksız İzin

Hastalık İzni

Diğer İzinler

Yol Süresi

:

:

:

:

:

:

       
     
 
   
 
     

AYRILMA ve BAŞLAMA TARİHLERİ

İzne Ayrıldığı Tarih

Göreve Başlama Tarihi

İzne Esas Hizmet Süresi

İzni Geçireceği Adres ve Tlf.

:

:

:

:

   

 ………………………….nedeniyle …..(    ) gün izinli sayılmam hususunda gereğini arz ederim. …./…./2007

İmza

Adı Soyadı

               

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

………………………………… Müdürlüğü

Sayı         :

Konu       :

…./…./2007

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜNE

                                        (özlük – ön işlem Bölümü)

                 Okulumuz Öğretmeni olup, yukarıda adı-soyadı yazılı ……………………………........................’ın izin talebi incelenerek ayrılması halinde görevlerinin aksamaması için gerekli önlem alındığından, adı gecenin izinli sayılması Müdürlüğümüzce  uygun görülmektedir.

               Gereğini bilgilerinize arz ederim

…………………………

Müdür

T.C.

…………………… KAYMAKAMLIĞI

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Sayı      :B.08.4.MEM.4.34.05.230

Konu    :

…../…./2007

KAYMAKAMLIK MAKAMINA

                                                                          ………………..

                İlçemiz ……………………………………………… Okulu öğretmeni  ……………………………………….’ın izin talebi incelenmiş ve izinli sayılmasında sakınca olmadığı anlaşılmıştır.

                Devlet Memurları Konunun 104. Maddesine göre ……………………………………………………..… okulu öğretmeni ……………………………………….’ın ……. (    ) gün mazeret izinli sayılmasını OLUR’larınıza arz ederim.

O L U R

…./…./2007

……………………………..

Kaymakam a.

İlçe Milli Eğitim Müdürü

………………………….

Müdür a.

Şube Müdürü