foto1
İdareci öğretmen ve öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi
foto1
Açıklamalı ata sözleri ve deyimler
foto1
Biyografiler Ünlü kişiler şahıslar
foto1
İl İl Anadolu efsaneleri söylenceleri
foto1
Okullarda kutlanılan belirli günler ve haftalar
Açıklamalı atasözleri, deyimler, dokuman, bilmece, kantin okul aile birliği servis denetim formları, öğretmen şiir, anı, atama, mevzuat, genelge yönerge duyuru kanun belge Amerika’nın keşfi öğretmene gerekli not link dokuman biyografi Anadolu efsaneleri stresi yenmek verimli ders sınavlar soru yazılı zümre eba plan rehberlik burs aday öğretmen sivil savunma yangın önleme müdür öğretmen denetimi oyun yuz eser güzel sözler Türk devletleri soykırım deprem trafik orucu bozan şeyler üç aylar 54- 32 farz bilmece arşiv gorev dağılımı okulda çocuk oyunları yazılım donanım usb win7 kurulumu.Read More...

Okul Yolu

İdareci öğretmen ve öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

...

.

web

site ekle site ekle

VAKIFLAR HAFTASI
(mayıs ayının 2. Haftası)

Bir hizmetin sürüp gidebilmesi için, kişilerin kendi istekleriyle bağışladıkları para ve mülklere “ Vakıf” denir. Bağışlanan mülklerin, eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmiş kültürü ve tarihi eserleri ile birlikte geleceğe taşımak ve koruyup kollamak ancak Vakıfların işidir.

Vakfın tarihçesi çok eskilere dayanır. Dinimiz yardımlaşmayı ve ihtiyacı olanlara destek olmayı dinin temeli saymıştır. Vakıflar Osmanlılar zamanında daha da yaygınlaşmıştır. Cumhuriyetin kuruluşundan sonra da etkinliğini aynı ölçüde sürdürmüştür. 5 Haziran 1935’te çıkan bir kanunla “Vakıflar Genel Müdürlüğü” kuruldu. Ülkemizdeki vakıfların hepsinin yönetimi, bu teşkilata verildi.

Vakıflar eğitime, öğretime, belediyelere, sağlık işlerine, yoksullara hizmet ederler. Vakıf tarafından yardım alan kişilerin adları, kurum tarafından açıklanmaz.

Ülkemizin sosyal, ekonomik, kültürel ve yurt savunmasında vakıfların yardımlar büyüktür. Bu kadar güzel bir hizmetin sürekliliğini sağlamak hepimizin görevidir. Vakıflara yardım ederek gelirlerini çoğaltmak ve çalışmalarını desteklememiz gerekir.

Vakıfların toplumsal yaşamımızdaki hizmetlerini şöyle sıralayabiliriz:

 1. Dini hizmetler
 2. Sağlık hizmetleri
 3. Eğitim ve öğretim hizmetleri
 4. Aş evi hizmetleri
 5. Sosyal hizmetler
 6. Sanat ve kültür hizmetleri
 7. Para yardımı
 8. Milli savunma hizmetleri
 9. İktisadi hizmetler
 10. Ulaştırma hizmeti
 11. Spor hizmetleri

İnsanlardaki yardım duygusunu geliştirmek, dayanışmanın önemini anlatmak ve insanların gönül zenginliğine ulaşmasına yardımcı olmak amacı ile 1985 yılından beri 3 – 9 Aralık tarihleri arasında “Vakıf Haftası” kutlanmaktadır.

Bir hizmetin gelecekte de hizmet olarak devamını sağlamak amacıyla kendi istekleri ile resmi yollarla bağışlanan mülk ve paralara vakıf denir. Türk toplumunda vakıfların çok eski bir geçmişi vardır. Eskiden bağışlanan hanlar, hamamlar, yapılan köprüler, çeşmeler, okullar ve camiler buna örnek olarak verilebilir. Bağışlanan bu eserlerin geleceğe sağlıklı kalabilmeleri korunmalarına bağlıdır. Geçmişin gelecekte yaşatılması da vakıfların görevleri arasındadır.

Bu eserlerin korunması ve verilen hizmetin devamını sağlamak için Vakıflar Genel Müdürlüğü kurulmuştur. Bütün bu eserler, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından onarılır, kiraya verilir, gelirleri toplanır. Toplanan bu gelirler eserlerin korunması, kimsesizlere yardım ve çalışanların maaş alacakları olarak harcanır. Türkiye’de Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün malı olan birçok dükkân ve iş yeri bulunmaktadır.

Vakıflar Genel Müdürlüğüne bağlı vakıf eserleri sayısı 7500 civarındadır. Vakıflar Genel Müdürlüğü bu gelirler dışında devlet tarafından da desteklenmektedir. Bunun için her yıl bütçeden belirli bir miktarda ödenek ayrılmaktadır.

Vakıflara bağlı öğrenci yurtlarında öğrencilerin barınma, yiyecek ve giyecek ihtiyaçları karşılık beklemeden sağlanır. Düşkümler ve yoksullar için aş evleri açıp onların daha sağlıklı yaşamalarına katkıda bulunulur. Sağlık hizmetleri veren vakıflar da aynı hizmetleri insanlara sunarlar. Vakıflar Genel Müdürlüğü ve vakıfların hizmetlerini anlatmak amacıyla her yıl 3 – 9 Aralık tarihleri arasında Vakıflar Haftası kutlanır. Hafta boyunca vakıfların çalışmaları hakkında bilgi verilir. Radyo ve televizyonlarda, okullarda konu ile ilgili konuşmalar yapılır. Okullarda vakıf eserlerini tanıtıcı duvar gazeteleri düzenlenir. Gidilebilecek vakıflar ve vakıf eserlerine geziler düzenlenir.

Tarihin izlerinin yaşandığı bu eserlere sahip çıkalım. Yaşamaları için yardım edelim. Vakıf eserlerini korumak için yardımcı olalım. Hayırlı iş yapmanın en emin yolu vakıflara yapılan bağışlardır.

Mehmetçik Vakfı, Milli Eğitim Vakfı, Kalp Vakfı gibi vakıflar kendi alanları ile ilgili hizmet vermektedirler.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nce yönetilen vakıflara “Mazbut vakıflar”, vatandaşların 903 sayılı yasaya göre kendi amaçladıkları hizmetlere yönelik olarak kurdukları ve mütevelliler tarafından yönetilen vakıflara da “Mühlak vakıflar” denmektedir.

Ayrıca mülhak vakıflardan olup kamuoyunda “Kamu vakıfları” diye bilinen hemen hemen tüm devlet kurumlarında hizmet yürüten vakıflar var.

Daha da önemlisi Yükseköğretim Kurulu’nun önerisiyle kurulan vakıf üniversitelerinin vakıfları var. Bu vakıflar da mülhak vakıflar olmasına karşın, kamuya yararlı vakıflar olmaları açısından özellikleri olan vakıflar.

Ülkemizde beşbin civarında mülhak vakıf mevcut. Bu vakıflar halkın kendi iradesiyle amaçladığı doğrultuda hizmetler gerçekleştirebilmek için zaman, para, mal ve enerjisini kullanarak hizmet üretmeye çalıştığı kurumlardır.

Vakıf yöneticileri, vakıf medeniyetini koruma adına tüm bu yıkıntıları tekrar düzeltmenin mücadelesini vermektedir.

 

MİLLİ EĞİTİM VAKFI KURULUŞ GÜNÜ
(
19 Şubat)

Yurdumuzda eğitim öğretim işleri büyük ölçüde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilmektedir. M. Eğitim Bakanlığı anaokulundan üniversitelere kadar bireylerin her türlü eğitimiyle ilgilenir. Çağdaş uygarlığa erişmenin yolu eğitim öğretimden geçer.Bu bakımdan devletimiz eğitim işlerine büyük önem verir.
Eğitim hizmetleri birçok hizmetten daha pahalıdır. Nüfusumuz hızla çoğalmaktadır. Artan nüfusla birlikte eğitim görmesi gereken insan sayısı da artmaktadır. Bu nedenlerle yeni okullar açılması ve öğretmen yetiştirilmesi gerekmektedir. Devlet bütçesinden ayrılan para yetersiz kalmaktadır, bu nedenle ülke çapında "Kendi okulunu kendin yap" kampanyaları başlatılmıştır. Halımız bu kampanya ya büyük önem vermektedir. Böylece pek çok okul ve dershane halkımızın katkılarıyla gerçekleştirilmektedir.

M.E. Bakanlığı, halkın eğitim hizmetlerine katkılarını değerlendirmek için 19 Şubat 1981 "Milli eğitim Bakanlığı Vakfı'nı" kurmuştur. Her yıl 19 Şubat günü bütün yurtta bu vakfın kuruluş günü kutlanır.

M.Eğitim Bakanlığı vakfı her çeşit eğitim ve öğretim kurumunun açılmasına çalışır. Okulların araç gereç ve kitap ihtiyacını karşılar. Eğitimi gerçekleştirici çalışmalarda bulunur. Yurtta milli eğitime hizmet eden kişi ve kuruluşları ödüllendirir.

Vakıf gelirleri yurttaşların para arsa bina bağ bahçe gibi bağışlardan sağlar. Başsağlığı için gönderilen çiçeklerin satışından fitre zekât gelirlerinden de bir miktar bu vakfa bağışlanır.

Eğitimimiz içi yararlı çalışmalar gösteren bir kuruluş olan bu vakfı desteklemek koruyup geliştirmek hepimizin görevidir.

Milli Eğitim Vakfı’nın amaçları şunlardır:

1-Milli Eğitimi geliştirici çalışmalarda bulunmak
2-Okulların araç gereç kitap gibi ihtiyaçlarının karşılanmasına katkıda bulunmak.
3-Her çeşit eğitim kurumunun açılmasına, yapılanmasına onarımına yardımcı olmak.
4-Öğretmenlerin eğitim ve öğretim alanındaki etkinliklerini artırıcı çalışmalarını ödüllendirmek.
5-Eğitimin geliştirilmesi amacıyla öğrenci ve öğretmenler arasında yarışmalar düzenlemek.

Vakfın amacına ulaşabilmek için gelir kaynakları ise şunlardır:

Yurttaşların arsa, bina, bağ, bahçe gibi taşınmaz bağışları.
Kamu ve özel kuruluşlar ile kişilerin yaptığı bağışlar.
Basılı eğitim araçları ve ders kitaplarından elde edilen gelirler.
Eğitim kuruluşları ve okullarımızdan yapılan bağışları.

ÇEVRE VAKFI

Bir vakıf kurduk düşümüzde;
Martılar, yunuslar, kediler ve çınarlarla.
Döktük ortaya neyimiz varsa;
Ahmet'in bilyeleri,
Benim çemberim,
Bulutlar tüm sularını.

Çevreye yeni bir düzen vereceğiz.
Sokmayacağız yerleri kirletenleri,
Kuşları vuranları; buraya;
Yunusların ardından koşanları...

Kediler ve köpekler nöbet tutacak;
Martılar gökyüzünde.
Görün bakın nasıl tertemiz olmuş,
Üzerinde yürüdüğümüz dünya.

Gelin sizde katılın vakfımıza;
Kardır, inanın ne getirirseniz;
bir karanfil, bir şarkı...
Olmazsa da yeter bize inanmanız.
Adnan Çakmakçıoğlu

VAKIFLAR

Sayısız yaraya merhem oldunuz,
Yuvasız yavruya yuva kurdunuz,
Her hizmeti önlerine sundunuz,
Hizmet abidesi yüce vakıflar.

Hastalara ilaç alıp koştunuz,
Düşkünlere siz her zaman dostsunuz,
Hem kazaya hem kültüre koştunuz,
Hizmet abidesi yüce vakıflar.

Sarılmayan yara kalmaz sayende,
Çıkar gözetmezsin sen bu gayende,
Kimsesizi güldürdük biz sayende,
Hizmet abidesi yüce vakıflar.

Amacın hep hizmet etmek insana,
Yardımını esirgemedin bana,
Nice saygı,nice hürmet hep sana
Hizmet abidesi yüce vakıflar.

Hakkı ÇEBİ

VAKIF HAFTASI

Vakıf sözü ne demek,
Bunu herkes öğrensin;
Vakıf kuruluşların,
Ne olduğunu bilsin.

Hayır, sever bir zengin,
Ya da devlet adamı,
Bir çeşme yaptırmışsa,
Suyu her an akmalı.

Şehirleri süsleyen,
Camilere iyi bak;
Yeni kuşak korursa,
Topluma yarar sağlar.

İnsanlık hazinesidir.
Vakıf ise bir hizmet,
Bizler hizmet edersek,
Gelişir medeniyet.

Adı her an anılır,
Yurda hizmet verenin,
Bir de vakıf olursa,
Ölmeden kalır ismin.

Sait KIRKGÖZLÜ


.....

..

....

lütfen paylaşalım