foto1
İdareci öğretmen ve öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi
foto1
Açıklamalı ata sözleri ve deyimler
foto1
Biyografiler Ünlü kişiler şahıslar
foto1
İl İl Anadolu efsaneleri söylenceleri
foto1
Okullarda kutlanılan belirli günler ve haftalar
Açıklamalı atasözleri, deyimler, dokuman, bilmece, kantin okul aile birliği servis denetim formları, öğretmen şiir, anı, atama, mevzuat, genelge yönerge duyuru kanun belge Amerika’nın keşfi öğretmene gerekli not link dokuman biyografi Anadolu efsaneleri stresi yenmek verimli ders sınavlar soru yazılı zümre eba plan rehberlik burs aday öğretmen sivil savunma yangın önleme müdür öğretmen denetimi oyun yuz eser güzel sözler Türk devletleri soykırım deprem trafik orucu bozan şeyler üç aylar 54- 32 farz bilmece arşiv gorev dağılımı okulda çocuk oyunları yazılım donanım usb win7 kurulumu.Read More...

Okul Yolu

İdareci öğretmen ve öğrencilere yönelik bir eğitim sitesi

...

.

web

site ekle site ekle

Ek-1 öğrenim belgesi

 zipek 1-1 öğrenci durum belgesi (Velisi ile Yurt Dışına Gidecek Öğrenciler İçin) Ek:24.12.2008/27090 RG 

 zipEk-2 nakil belgesi 

 zipEk-3 ilgili makama (öğrenci belgesi) 

 zipEk-4 diploma kayıt örneği 

 zipEk-5 kayıtları yok olanlara verilecek belge 

 zipEk-6-3-a davranış puanı ölçütleri 

 zipEk-6-3-b öğrenci davranışlarına ait değerlendirme çizelgesi 

 zipEk-7 üstün başarı belgesi 

 zipEk-7-1 başarı belgesi 

 zipEk-8 onur belgesi 

 zipEk-9 öğrenci kişisel değerlendirme tutanağı 

 zipEk-10 öğrenci bilgilendirme formu 

 zipEk-11 öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu karar örneği 

 zipEk-12 ilçe öğrenci davranışlarını değerlendirme kurulu karar örneği 

 zipEk-14 ilköğretim kurumlarında tutulacak defter,çizelge ve dosyalar(değişik:24.12.2008/27090 rg) 

 zipEk-15 ilköğretim okulu öğrenci gelişim raporu 

 zipEk-1 (değişik: 31.7.2009/27305 rg) aday kayıt formu 

 zipEK-1a (EK-1/a ve EK-1/b EK-1 olarak değiştirildi. 31.7.2009/27305 RG) başvuru formu 

 zipEK-1b (EK-1/a ve EK-1/b EK-1 olarak değiştirildi. 31.7.2009/27305 RG) başvuru formu 

 zipEK-3 (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) acil durumlarda başvuru formu 

 zipEk-4 okul öncesi eğitim kurumları devam çizelgesi 

 zipEk-5 inceleme formu 

 zipEk-6 sözleşme örneği 

 zipEK-7a anaokulu tahmini bütçe tablosu (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) 

 zipEK-7b imza sirküleri (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) 

 zipEK-8 (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) okul öncesi eğitim kurumlarında tutulacak defter, çizelge, dosya ve formlar 

 zipEk-9 öğretmen çalışma saatleri devam takip defteri 

 zipEK-10  (Ek : 31.7.2009/27305 RG)  gelişim raporu 

 zipEK-11  (Ek : 31.7.2009/27305 RG) katılım belgesi 

 zipEK-1 (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) aday kayıt formu 

 zipEK-1a (EK-1/a ve EK-1/b EK-1 olarak değiştirildi. 31.7.2009/27305 RG) başvuru formu 

 zipEK-1b (EK-1/a ve EK-1/b EK-1 olarak değiştirildi. 31.7.2009/27305 RG) başvuru formu 

 zipEK-2 (Yürürlükten kaldırıldı. 31.7.2009/27305 RG) kayıt defteri örneği 

 zipEK-3 (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) acil durumlarda başvuru formu 

 zipek-4 okul öncesi eğitim kurumları devam çizelgesi 

 zipEk-5 inceleme formu 

 zipek-6 sözleşme örneği 

 zipek-7a anaokulu tahmini bütçe tablosu (değişik: 31.7.2009/27305 rg) 

 zipEK-7b imza sirküleri (Değişik: 31.7.2009/27305 RG) 

 zipEK-8 (Değişik: 31.7.2009/27305 rg) okul öncesi eğitim kurumlarında tutulacak defter, çizelge, dosya ve formlar 

 zipEk-9 öğretmen çalışma saatleri devam takip defteri 

 zipEk-10  (ek : 31.7.2009/27305 rg)  gelişim raporu 

 zipEk-11  (ek : 31.7.2009/27305 rg) katılım belgesi 

 zipEk-1 okul-aile birliği aynî / nakdî bağış alındı belgesi 

 zipEk-2 okullarda bulunan kantin, açık alan, salon ve benzeri yerlerin işletme (kiralama) sözleşmesi 

 zipEk-1 (değişik: 2.3.2008/26804 rg) öğrenci kulüpleri çizelgesi 

 zipek-2 (değişik: 2.3.2008/26804 rg) (ek : 17.04.2010/27555 rg) belirli gün ve haftalar çizelgesi 

 zipEk-3 (değişik: 2.3.2008/26804 rg) sosyal etkinlikler yıllık çalışma planı 

 zipEk-4 sosyal etkinlikler proje öneri formu 

 zipek-5 sosyal etkinlikler proje sonuç raporu 

 zipek-6 sosyal etkinlikler proje uygulama takvimi 

 zipEk-7(değişik: 2.3.2008/26804 rg) sosyal etkinlikler öğrenci değerlendirme formu 

 zipEk-8 (değişik: 2.3.2008/26804 rg) sosyal etkinlikler danışman öğretmen değerlendirme formu 

 zipEk-9 gönüllü veliler hangi işleri yapabilir 

 zipEk-10 gönüllü veli başvuru formu 

 zipek-11 veli izin belgesi 

 zipek-12 ( ek 2.3.2008/26804 rg) okul gezileri çerçeve sözleşmesi 

 zipEk-13 ( ek2.3.2008/26804 rg) gezi planı 

 zipek-14 ( ek2.3.2008/26804 rg) başarı sertifikası


.....

..

....

lütfen paylaşalım